OpenDigg

Bearly

Bearly یک "ابزار بهره‌وری مبتنی بر هوش مصنوعی" است که با استفاده از برنامه‌های کاربردی AI ایمن، قابل تنظیم و کارآمد، جریان‌های کاری حرفه‌ای را در وظایف و پلتفرم‌های مختلف ارتقاء می‌بخشد.
Visit Bearly
Bearly

بیرلی AI ابزاری است که به وعده انقلاب در جریان کاری متخصصان با یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی پیشرفته در کار‌های روزمره مانند خواندن، نوشتن و خلق محتوا است. به گونه‌ای طراحی شده است که با استفاده از میانبرهای آسان‌به‌کار، کار را تا یک رتبه سرعت ببخشد و به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ متخصص خدمت رسانی می‌کند، که این امر اعتماد و قابلیت اتکاء را در جامعه حرفه‌ای نشان می‌دهد.

ویژگی HyperChat پلتفرم به عنوان 'گفتگوی AI با استروئیدها' توصیف می شود، که قابلیت تعامل با مدارک برای تحلیل و استعلام، ترجمه محتوای صوتی و تصویری، و فراهم کردن دسترسی به وب به صورت زنده برای استخراج اطلاعات مهم به طور روان را ارائه می دهد. علاوه بر این، قادر به تولید دقایق جلسات و شناسایی نکات کلیدی است، ضمن استفاده از AI از Stability AI و Dall-e برای افزایش بهره وری.

بیرلی کاربران را به یک مدل هوش مصنوعی خاص محدود نمی‌کند؛ بلکه دسترسی به مجموعه‌ای از مدل‌ها را از ارائه‌دهندگان پیشرو فراهم می‌آورد، که به کاربران اجازه می‌دهد مدلی را که بهترین پاسخگویی به نیازهای آنها می‌باشد انتخاب نمایند. این پلتفرم، بازار پیشنهادی‌هایی را با بیش از ۵۰ الگوی خواندن و نوشتن به رخ می‌کشد و در فرایند ایجاد و مدیریت محتوا بیش از پیش به ساده‌سازی کمک می‌کند. برای کاربران iOS، بیرلی یک برنامه قابل دانلود از فروشگاه App Store ارائه داده و همچنین یک پسوند کروم برای تعامل با صفحات وب فراهم می‌آورد که قابلیت انعطاف‌پذیری و آسانی ادغام با سایر پلتفرم‌ها را نشان می‌دهد.

امنیت اولویت اصلی برای Bearly است، زیرا اجرای صفر نظارت و رمزگذاری گفتگو و اسناد با داشتن کلیدهای رمزنگاری توسط کاربر. این اطمینان حاصل می کند که کسی جز کاربر نمی تواند به تعاملات یا اسناد او دسترسی داشته باشد، که یک ویژگی ضروری برای متخصصانی است که اطلاعات حساس را مدیریت می کنند.

در جهان هوش مصنوعی، جایی که نگرانی‌های حریم خصوصی و سهولت استفاده اهمیت ویژه دارند، بیرلی به عنوان یک دستیار چندمنظوره، امن و قدرتمند برای متخصصان در صنایع مختلف برجسته است. این مسأله گواهی بر پتانسیل هوش مصنوعی در افزایش کارایی کار در حالی که اطلاعات کاربر را محافظت می‌کند، می‌باشد.

Bearly
Bearly
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.