OpenDigg

Codeium

Codeium یک همراه برنامه‌نویسی مدرن است که مجموعه‌ای از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند تکمیل خودکار کد، جستجوی هوشمند، و یک دستیار چت AI در ویرایشگر را ارائه می‌دهد که همگی به منظور افزایش کارایی کدنویسی و تسریع تحویل محصول طراحی شده‌اند.
Visit Codeium
Codeium

در جستجوی مدرن برای توسعه نرم‌افزار کارآمد، کدیوم به عنوان پیشگام ظاهر می‌شود، که قدرت هوش مصنوعی را با برنامه‌نویسی تلفیق می‌کند. این پلتفرم نوآورانه یک افزونه رایگان برای تکمیل خودکار کد ارائه می‌دهد، که کدنویسی را سریع‌تر و کارآمدتر می‌کند. کد تولیدی کدیوم به منظور صرفه‌جویی در وقت و تسریع تحویل محصول طراحی شده است و به روانی با تمام محیط‌های توسعه محبوب (IDEها) یکپارچه می‌گردد.

یکی از ویژگی‌های برجسته، Autocomplete مجهز به هوش مصنوعی است که قدرت نسل بعدی AI را به IDE‌های مورد علاقه شما می‌آورد. با کدیوم، دیگر نیازی نیست با عبارات منظم کلنجار بروید؛ جستجوی هوشمند آن طراحی شده است تا فایل‌ها و کدهایی که با نیت شما هم‌خطی دارند را به سرعت بیابد.

با افزودن یک آلبالوی روی قیمت، کدیوم یک دستیار چت هوش مصنوعی درون ویرایشگر را معرفی می‌کند، همراهی آماده برای کمک وقتی نیاز دارید تا قالب‌های استاندارد بسازید، کد را بازسازی کنید، مستندات اضافه کنید، کد را توضیح دهید، یا اصلاحات اشکال پیشنهاد کنید. این ویژگی به شکل قابل توجهی زمان صرف شده بر روی وظایف عادی را کاهش می‌دهد، به شما اجازه می‌دهد تا بر چالش‌های برنامه‌نویسی پیچیده تمرکز کنید.

علاوه بر این، کدیوم قابل افزایش است تا نیازهای توسعه‌دهندگان فردی و همچنین تیم‌ها و شرکت‌های بزرگ را برآورده سازد. این سکو برنامه‌های مختلفی را ارائه می‌دهد، از جمله یک برنامه رایگان دائمی برای افراد، یک برنامه تیمی و یک برنامه شرکتی که هر کدام با ویژگی‌هایی مانند تکمیل کد سریع، استفاده نامحدود، و پشتیبانی از طریق دیسکورد همراه هستند.

تزئین بر روی کیک، آموزش گسترده Codeium در بیش از 70 زبان است که با بیش از 40 ویرایشگر یکپارچه می‌شود و هر هفته زبان‌ها و یکپارچه‌سازی‌های بیشتری به آن اضافه می‌کند. این آموزش و یکپارچه‌سازی گسترده اطمینان می‌دهد که Codeium مرتبط و مفید برای طیف گسترده‌ای از توسعه‌دهندگان باقی می‌ماند و به طیف وسیعی از نیازهای برنامه‌نویسی خدمات می‌دهد.

کدیوم بیشتر از یک ابزار است؛ یک قدرت برنامه‌نویسی مدرن است که برای پرتاب کردن بهره‌وری کدنویسی به اوج‌های جدید، طراحی شده و آن را به دارایی جدایی‌ناپذیری برای هر توسعه‌دهنده‌ای که به دنبال حفظ برتری در عرصه‌ی رقابتی توسعه‌ی نرم‌افزار است، تبدیل می‌کند.

0:00
/0:19

codeium Generate

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.