OpenDigg

DeepBeat

DeepBeat הוא "כלי יצירת מילים המופעל על ידי AI" המשלב למידת מכונה עם כתיבה יצירתית כדי להציע משאב ייחודי ליצירת מוסיקת ראפ, ובכך לקדם קשר סימביוטי בין בינה מלאכותית ליצירתיות מוזיקלית.
Visit DeepBeat
DeepBeat

חדשנות בטכנולוגיית המוזיקה קפצה קדימה עם DeepBeat, יישום מלאכותי שמייצר מילים לשירי ראפ באמצעות למידת מכונה כדי ליצור שורות. DeepBeat מצטיין ביצירת מילים ממאגר ענק של שירי ראפ קיימים, ומבטיח שהתוצאה לא רק תחריז אלא גם תהדהד עם התאמה לשורות שנכתבו על ידי אדם.

התחלה עם DeepBeat היא פשוטה, כשהיא מציעה ממשק משתמש ידידותי שבו אדם יכול ליצור סט שלם של מילים לשיר או לבנות שורת שיר אחת אחר אחת. השירות מספק גמישות עם תכונת 'הצע שורה (חריזה)' והאפשרות לכלול מילות מפתח ספציפיות בתוך המילים. ההגדרות יכולות להיעשות כדי לכלול תכונות של למידה עמוקה, שמטרתם לשפר את ביצועי יצירת המילים.

האמינות של הפלטפורמה מתחזקת עוד יותר על ידי השירים שנכתבו בעזרת DeepBeat אשר הוקלטו ושותפו על ידי המשתמשים. זה משמש כעדות לתועלת המעשית ולפוטנציאל היצירתי שהוא פותח לפני מוזיקאים חותרי ומוכרים כאחד. רצועות שהוגשו על ידי משתמשים הן עדות ליכולת של DeepBeat לסייע לאמנים בתהליך היצירתי שלהם, מציעים להם דרכים חדשות למצוא השראה ולבטא את אומנותם.

DeepBeat הוא יצירה שיתופית מאת אריק מלמי, סטפן פנך, ופירי טקלה, המשקפת שילוב של חדשנות טכנולוגית ואהבה למוזיקה. השירות הזה אינו רק כלי ליצירת מילים לשירים אלא גם פלטפורמה למוזיקאים לחקור ולהרחיב את אופקיהם היצירתיים עם הבינה המלאכותית כשותף לכתיבה.

DeepBeat
DeepBeat

פסקה ריקה

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.