OpenDigg

GetFloorplan

GetFloorplan הוא "שירות תכנון קומות מונע AI" שמשדרג מכירות נדל"ן על ידי הצגת ויזואליזציות באיכות גבוהה ומותאמות אישית ב-2D ו-3D, וכן סיורים וירטואליים, לשיפור שיווק הנכס.
Visit GetFloorplan
GetFloorplan

GetFloorplan מציע שירות מונע על-ידי מלאכותי שמספק תוכניות קומה ב-2D ו-3D וסיורים וירטואליים ב-360 מעלות, המיועד בעיקר לשוק הנדל"ן. לקוחות בתחום הנדל"ן שהשתמשו ב-GetFloorplan דיווחו על עליית מכירות משמעותית של 30%, שניתנת להשגתה הודות לחומרי שיווק חזותיים משופרים שהשירות מספק.

השירות מציע מספר ערכות ויזואליות בנקודות מחיר שונות, החל מערכת בסיסית הכוללת תוכניות קומה ב-2D ו-3D בעלות של $20, ועד לערכת פרו הכוללת אפשרויות ברנדינג נוספות בעלות של $45. ההצעות המגוונות מיועדות לכיסוי צרכים שיווקיים בסיסיים ומתקדמים, ומספקות גמישות למשתמשים לבחור בהתאם לדרישות הספציפיות שלהם.

GetFloorplan מבטיח זמן מסירה מהיר, עם הבטחה לעיבוד של עד 1,000 הדמיות תוך 24 שעות ומסירת תוצאות ביום עסקים אחד. מהירות ההפך הזו מועילה במיוחד למקצוענים שזקוקים לזמני השלמת פרויקטים מהירים. הפלטפורמה גם מבטיחה מוצר גמור באיכות גבוהה עם האפשרות להתאמות, ומדגישה את מחויבותם לשביעות רצון הלקוחות ולהבטחת איכות.

משתמשים יכולים גם לבחור ממגוון סגנונות פנים כדי לשדרג את המצג של חדרים שונים, וכך להציע לקונים פוטנציאליים חוויה יותר מרתקת. סגנונות כגון 'סקנדי' ו'אנגליה' נמצאים בין האפשרויות הזמינות, ומאפשרים גישה ויזואלית מותאמת אישית להתאמה לנכסים ולהעדפות עיצוב שונות.

יתרונות השימוש בGetFloorplan נכנסים לא רק בשיפורים חזותיים; הוא גם מבטיח יתרונות עסקיים כגון הוצאות מופחתות על ידי הפניית יצירת עיצובים פנימיים ב-3D לבינה מלאכותית, יצירת הזמנות רבות יותר באמצעות כלים שיווקיים חדשניים, והגברת שביעות רצון הלקוחות על ידי הצעת מגוון אפשרויות סגנונות.

כדי לסכם, שירות ה-AI של GetFloorplan מספק חבילה מקיפה של חומרי שיווק שהם לא רק מהירים ובמחיר סביר אלא גם ניתנים להתאמה אישית ובאיכות גבוהה. הוא בולט ככלי שמוסיף ערך למקצוענים בתחום הנדל"ן שמחפשים לקדם מכירות ולהעלות את מעורבות הלקוחות באמצעות הצגות ויזואליות חדשניות.

GetFloorplan
GetFloorplan
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.