OpenDigg

JanitorAI

ماجراجویی دیجیتالی خود را با JanitorAI آغاز کنید، پلتفرمی برای ایجاد کاراکترهای چت‌بات خیالی NSFW. با استفاده از مدل‌های GPT شرکت OpenAI، JanitorAI فضای منحصر به فردی برای گفتگوها و تعامل بدون محدودیت خلاقانه فراهم می‌کند.
Visit JanitorAI
JanitorAI

در عصری که توسط گفتگوهای دیجیتالی سلطه یافته، عرصه فناوری چت‌بات شاهد ظهور بازیگر جدیدی در JanitorAI می‌باشد. این پلتفرم، همانطور که از طریق نقدها و بررسی‌های مختلف نشان داده شده، به عنوان پناهگاهی برای کسانی که به دنبال خلق شخصیت‌های داستانی NSFW (برای محیط کار مناسب نیست) قادر به مشارکت در چت هستند، ظاهر می‌شود. با قدرت الگوهای زبانی پیشرفته از جمله آن‌هایی از OpenAI، JanitorAI تنها یک خالق چت‌بات نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن فانتزی‌ها صدا پیدا می‌کنند و گفتگوها لمسی عجیب و شخصی می‌گیرند.

مبنای اولیه JanitorAI بر ایجاد شخصیت‌های خیالی چت‌بات استوار است. سفر از آرزوی کاربر برای خلق یک شخصیت آغاز می‌شود، به دنبال آن، راحتی در ورود به گفت‌وگو با خلق دیجیتال‌شان قرار دارد. این تنها یک چت نیست؛ بلکه داستانی است که توسط کاربر بافته می‌شود، با چت‌باتی که دوره‌گردی می‌کند، طعم منحصر به فرد خود را به مکالمه اضافه می‌کند. چه در غرق شدن در گفت‌گوهای سبک و شوخی‌ها باشد یا پریدن به حوزه‌های بیشتر NSFW، JanitorAI بومی ارائه می‌دهد برای طیف گسترده‌ای از سناریوهای تعاملی.

Janitorai-Game Chatbot

پایه فنی پلتفرم بر مدل‌های بزرگ زبانی استوار است، که موتورهای راهنمایی پاسخ‌های زیرک، خنده‌دار یا فریبنده از چت‌بات‌ها هستند. با قدرت گرفتن از مدل‌های GPT شرکت OpenAI، این پلتفرم قابلیت هوش مصنوعی مدرن را در درک و متقابل کردن تعاملات شبیه به انسان به نمایش می‌گذارد. این ستون فقرات فناوری نه تنها روانی به گفتگوها می‌بخشد بلکه لایه‌ای از واقع‌گرایی به شخصیت‌های داستانی اضافه می‌کند، که تعاملات را جذاب‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌سازد.

بازخورد کاربران در مورد جنبه های مختلف JanitorAI نور می‌افکند. از ظرفیت حافظه بزرگ که اطمینان می دهد شخصیت ها تعاملات قبلی را به خاطر دارند، تا آسانی افزودن حافظه‌های جدید، به نظر می‌رسد که این پلتفرم با پایگاه کاربری خود تناسب داشته است. جنبه بی پرده بودن پلتفرم که قرار است با عرضه JLLM بیشتر نمایان شود، ویژگی دیگری است که برجسته می‌شود و فضایی برای بیان خلاقانه بدون محدودیت ارائه می‌دهد.

سفر برای تعامل با JanitorAI با یک فرایند تنظیم ساده آغاز می‌شود. کاربران به وب‌سایت JanitorAI بازمی‌گردند، یک ربات انتخاب می‌کنند و پس از باز شدن پنجره چت، با تنظیم API شرکت OpenAI ادامه می‌دهند تا به شخصیت‌های دیجیتالی خود جان ببخشند. این سادگی در تنظیم، به منظور تشویق افراد بیشتری، صرف‌نظر از مهارت‌های فنی آن‌ها، برای ورود به دنیای آفرینش شخصیت‌های دیجیتالی است.

Chat withMiguel O'Hara

با این حال، مانند هر پلتفرم دیگری، JanitorAI با چالش‌های خود مواجه است. یک نکته قابل توجه، خطر مرتبط با استفاده از OpenAI است که کاربران ممکن است با ممنوعیت مواجه شوند. این موضوع به همراه ورود اخیر پلتفرم به بازار، ممکن است به عنوان نکاتی برای کاربران بالقوه مطرح گردد.

در پایان، JanitorAI به عنوان یک محیط خلاق و عجیب برای افرادی که به کشف افق‌های وسیع تعاملات چت‌بات علاقه‌مند هستند، ظاهر می‌شود. وعده‌ی ارائه‌ی یک بستر برای خلق شخصیت‌های داستانی NSFW تنها یک خدمت نیست، بلکه دعوتی است به جهانی که در آن هر گفتگویی گامی به سوی ناشناخته‌ها است. با این حال، با حضور جوانش در بازار، سفر JanitorAI تنها آغاز شده است و فصل‌های بسیاری هنوز در انتظار گشوده شدن هستند.

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.