OpenDigg

Jenni.ai

Jenni.ai یک "دستیار نوشتاری مبتنی بر هوش مصنوعی" است که با هدف افزایش توانایی نوشتن برای دانشجویان، حرفه‌ای‌ها و افرادی که زبان اصلیشان انگلیسی نیست، طراحی شده و از ابزارهای پیشرفته تولید و ویرایش محتوا بهره می‌برد.
Visit Jenni.ai
Jenni.ai

در چشم‌انداز پویای ابزارهای نویسندگی مصنوعی، Jenni.ai به عنوان یک دستیار جامع برای پایگاه کاربران متنوعی از جمله دانش آموزان، افراد غیر بومی انگلیسی زبان، وبلاگ‌نویسان، تولیدکنندگان محتوا، سخنرانان عمومی، و رهبران تجاری ظهور کرده است. تاسیس شده توسط دیوید پارک و هنری مائو در سال ۲۰۱۶، Jenni.ai به شکل قابل توجهی رشد کرده، با توسعه پایگاه کاربران به بیش از ۱.۶ میلیون نفر تا اوایل سال ۲۰۲۳، تقویت شده توسط ترکیبی از بازاریابی هوشمندانه و توسعه ویژگی‌های محکم.

ابزار برای توانایی آن در تولید محتوا به صورت خط به خط قدردانی می شود، که این امکان را فراهم می کند تا نویسندگان به صورت فعال تری در روند نگارش دخیل باشند. این موضوع کاربران را تشویق به فعالیت در فرآیند نگارش می کند، به جای اینکه تماماً به متن تولید شده توسط هوش مصنوعی تکیه داشته باشند. Jenni.ai برای ویژگی های متمایزی چون تکمیل متن توسط AI، نوشتن بدون سرقت ادبی، کمک به نقل قول و تبدیل متن، مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه شامل امکانات اضافی مثل کتابخانه برای نگهداری PDF و قابلیتهای گفتگو برای بحث درباره محتوای PDF نیز می‌باشد.

Jenni.ai تنها یک تولیدکننده پاراگراف دیگر نیست؛ این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که از ورودی کاربران یاد می‌گیرد و کاربران را به مشارکت فعال‌تر در نوشتن خود سوق می‌دهد. این تعامل منجر به نوشتاری با کیفیت بالاتر و استفاده‌ی مطلوب‌تر از هوش مصنوعی می‌شود که Jenni را از رقبا متمایز می‌کند.

برای خلاصه کردن، Jenni.ai یک ابزار کمک نویسنده با قدرت هوش مصنوعی است که تجربه نوشتن را با تولید محتوای با کیفیت بالاتر و فراهم آوردن یک رویکرد تعاملی، درگیر کننده کاربر به خلق محتوا، ارتقاء می‌بخشد.

Jenni.ai
Jenni.ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.