OpenDigg

Poly.ai

Poly.ai היא "פלטפורמת שיחה חדשנית לארגונים", המציעה סיוע קולי מופעל על ידי מלאכותי לשיפור חוויות הלקוח ולהניע את היעילות העסקית במגוון ענפים.
Visit Poly.ai
Poly.ai

בנוף המשתנה של שירות לקוחות, Poly.ai נחשבת לשחקן מרשים עם פלטפורמת שיח דריבה AI, אשר תוכננה במיוחד לארגונים. הפלטפורמה הזו בולטת בכך שהיא מאפשרת ללקוחות להוביל שיחות באופן טבעי וזורם, ובכך לשפר משמעותית את חוויית הלקוח (CX). גישה זו, שבה הלקוח מוביל את השיחה, פותרת לא רק מעל 50% מהשיחות אלא גם מספקת באופן עקבי חוויית מותג יוצאת דופן.

ההשפעה המהפכנית של Poly.ai בולטת במספר אזורים מפתח. ראשית, היא משמשת כזרז בהמרת מרכזי שיחות למחוללי הכנסות. העוזר הווירטואלי, שמחזיק בידע ב-10 שפות, מטפל ביעילות ב-50% מהשיחות. יכולת רב לשונית זו הובילה לאופן ניכר לניקוד שביעות רצון לקוחות מרשים של 85% באינטראקציות עם אורחי מלון ולהכנסה מרשימה של 7.2 מיליון דולר מהזמנות חדרי מלון. בנוסף, יש עלייה שמונה-כפולה בשימור שיחות בהשוואה למערכות תגובה קולית אינטראקטיביות (IVR) מסורתיות.

פלטפורמת Poly.ai טופלת גם בבעיה נצחית בשירות לקוחות: זמני המתנה ארוכים. על ידי הקלה על קיבולת מוגברת, היא מעניקה לעסקים את היכולת לטפל במספר רב יותר של פניות מורכבות 24/7 ללא עלות נוספת. זה מביא לרווחים משמעותיים, כיוון שעסקים מסוגלים להגיב לכל פנייה במהירות, מה שמקדם את ההתעסקות והנאמנות של הלקוחות. חוויית לקוח משופרת מושגת גם דרך קיצור זמני ההמתנה וה-IVR, כך שמעלים את מדדי הנאמנות של הלקוחות כמו Net Promoter Score (NPS) ו- Customer Lifetime Value (CLV).

תהליך הפצת הפתרון של Poly.ai הוא יעיל וחלק. התהליך כולל יצירת קול ואישיות ממותגים שמתקשרים עם המשתמשים, אינטגרציה של הפתרון לתוך ערמות טכנולוגיות קיימות בלי צורך בשינוי פלטפורמה מסוכן, והפצת עוזרת קולית מותאמת אישית בתוך שישה שבועות או פחות. כמו כן, הפלטפורמה מציעה לוח מחוונים בזמן אמת לניתוח אינטרקציות ומגמות של לקוחות, מה שמבטיח למידה ושיפור מתמידים.

Poly.ai מתוכנן עם צרכים של ארגונים בראש, ומציע תכונות אבטחה חזקות, תמיכה 24/7, ותעודות התאמה לפגוש את דרישות התעשייה, אפילו במגזרים בעלי רגולציה כבדה. אינטגרציות הפלטפורמה תוכננו להיות חלקות ובטוחות, עם אפשרויות מוכנות מראש וגם אפשרויות מותאמות אישית. בנוסף, רכיב האנליטיקה של Poly.ai מספק תובנות בזמן אמיתי, המסייעות בקבלת החלטות מבוססות נתונים.

במונחים של שימוש מעשי, Poly.ai מצטיינת בטיפול במקרי שימוש מרכזיים כגון אימות, ניהול הזמנות, וחיוב. הגמישות הזו הופכת אותה לנכס יקר ערך במגוון רחב של תעשיות ביקוש גבוה, כולל בנקאות, בריאות, נסיעות, ואירוח.

בסיכום, Poly.ai מייצגת קפיצת מדרגה משמעותית קדימה בתחום הסיוע הקולי המופעל באמצעות הבינה המלאכותית. על ידי הצבת הלקוח במרכז של השיחות, היא לא רק משפרת את חוויית הלקוח אלא גם מובילה ליתרונות עסקיים מוחשיים, החל מיצירת הכנסה ועד למצוינות תפעולית.

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.