OpenDigg

SketchPro

בקצרה, SketchPro הוא "עוזר תוכנית לאדריכלות ועיצוב," המקדם גישה שיתופית וחדשנית לעיצוב עם תכונות המאפשרות התאמה קלה וויזואליזציה בזמן אמת בתעשיות הקשורות לעיצוב.
Visit SketchPro
SketchPro

SketchPro מתמקם כעוזר הראשון מבוסס AI המוקדש לאדריכלות ועיצוב, ומציע פתרון חדשני למגזרים שונים בתעשיית היצירה. הפלטפורמה מספקת יכולות הדמיה בזמן אמת מופעלות על ידי AI, מאפשרות למשתמשים להתחיל בסקיצה, חזית או דגם תלת-ממדי ולהביא את תכנוניהם לחיים. תכונה זו מועילה במיוחד לאדריכלים הדורשים הדמיה מהירה ואיטרציה של העיצובים שלהם.

מעצבי פנים יכולים גם להרוויח מטכנולוגיית SketchPro, שמאפשרת ויזואליזציה של פרספקטיבות שונות והתאמה אישית של סגנונות כדי ליצור מרחבים פנימיים ייחודיים. למקצוענים בתחום הנדל"ן יש את הכלי לחזות מחדש ולהציג מרחבים, תוך שימוש בבינה מלאכותית כדי לשנות ולשפר את הצגת הנכסים.

למעצבי מוצרים ורהיטים, SketchPro מציעה את היכולת לחזור על רעיונות ראשוניים ולחקור גרסאות, מה שמזין את היצירתיות והיעילות בתהליך העיצוב. הפלטפורמה נראית מותאמת לשימוש קבוצתי, משמעות יש תכונות שעשויות לשפר שיתוף פעולה וניהול פרויקטים בצוות עיצוב.

מחויבות השרות לתמיכה במקצועני עיצוב ברורה, עם דגש על פשטות זרימת עבודה ושיפור התהליך היצירתי. בעזרת כלי המונעים מבינה מלאכותית, SketchPro שואף להאיץ את שלב העיצוב, לצמצם מאמץ ידני, ולאפשר למעצבים להתמקד יותר ביצירתיות ופחות בהיבטים טכניים של הפרויקטים שלהם.

SketchPro
SketchPro
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.