OpenDigg

Super Prompts

סופר פרומפטס הוא "פלטפורמת תערוכת אמנות AI" שמפשטת את תהליך הצגת ושיתוף אמנות שנוצרה על ידי מלאכותי בטוויטר, ומעשירה את ערכת הכלים של האמן הדיגיטלי עם דגש על נגישות ושיווקיות.
Visit Super Prompts
Super Prompts

Super Prompts הוא פלטפורמה חדשנית שמתוכננת להשתלב עם טוויטר, ומציעה חוויה חלקה להצגת אומנות שנוצרה על ידי בינה מלאכותית. היא מותאמת לספק לאמנים מקום להציג את עבודותיהם ולהפוך אותם לנגישים באמצעות ציוץ בודד. התהליך פשוט: הירשם, חבר את חשבון הטוויטר שלך, והתחל לשתף אמנות באמצעות פקודות ציוץ פשוטות.

מערכת זו מקלה על יוצרים לארגן ולשתף את אומנות המלאכה המלאכותית שלהם במכלול גלריה ממורכז. על ידי כך היא מטפלת בבעיית הפִּזּוּר שרבים מהאומנים נתקלים בה, כאשר עבודותיהם מפוזרות בפלטפורמות שונות, במיוחד אלה שמוכרים NFTs. עם סופר פרומפטס, אמנים יכולים לנווט תומכים לאוסף אחיד ומאוחד של יצירות האמנות שלהם.

Super Prompts מציע פתרון ייחודי על ידי אפשור לאמנים לייצר ולהציג את אמנותם ללא הטרחה של ניהול מספר חשבונות או עיסוק עם המגבלות של פלטפורמות המדיה הקיימות. זה מדגיש נוחות שימוש, להיות חינמי ודורש רק מינימום שלבים כדי להתחיל, מה שהופך אותו למושך עבור אמנים המחפשים דרך ללא טרחה לנהל את הנוכחות הדיגיטלית שלהם.

הפלטפורמה נראית מותאמת לצרכים העולים של אמנים דיגיטליים במרחב ה-NFT, ומספקת להם כלים לא רק ליצירה אלא גם לשיווק יעיל של אמנותם. היא מעודדת חשיפה ומעורבות רחבות יותר על ידי מרכוז הצגה ומכירה של יצירות אמנות, ובכך משפרת את המערכת הכוללת של האמנות הדיגיטלית.

Super Prompts
Super Prompts
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.