OpenDigg

G3D.AI

G3D.AI یک "پلتفرم هوش مصنوعی تولیدی برای ساخت بازی" است که فرآیند ایجاد بازی ها از مفهوم تا محصول قابل بازی را از طریق مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریت شده توسط AI ساده می‌کند.
Visit G3D.AI
G3D.AI

G3D.AI، که به نام جدی شناخته می‌شود، خود را به عنوان یک پلتفرم هوش مصنوعی تولیدی برای خلق بازی‌ها معرفی می‌کند. این پلتفرم قول می‌دهد که با اجازه دادن به خالقان برای "تخیل هر بازی به زندگی" و فراهم آوردن ابزارها برای "فکر کنید، بازی کنید"، چشم‌انداز توسعه بازی‌ها را دگرگون سازد. مجموعه ابزارهای هوش مصنوعی آن برای افزایش خلاقیت و کارایی طراحی شده است و با کاهش زمان صرف شده بر روی کارهای دستی، به این هدف کمک می‌کند.

این پلتفرم مجموعه‌ای از خدمات را برای نیازهای مختلف توسعه‌ی بازی‌ها ارائه می‌دهد. این سرویس به خلق ابژه‌های سه‌بعدی بهینه‌سازی شده کمک می‌کند که مطابق جهت هنری توسعه‌دهنده ایجاد شده‌اند. برای طراحی سطوح، قادر است که سطوح منحصر به فردی را از طریق درخواست‌های نوشتاری خلق کند، پاسخگوی خواسته‌های خاص ژانرهای متنوع بازی‌ها. در زمینه‌ی گیم‌پلی، G3D.AI تولید مکانیزم‌ها را بر اساس نیازهای توسعه‌دهندگان ارائه می‌دهد که اطمینان حاصل می‌شود گیم‌پلی با دینامیک‌های مورد نظر بازی همخوانی دارد. علاوه بر این، در خلق روایات کمک می‌کند و پشتوانه‌ای برای داستان‌های زیبا و جذاب درون بازی‌ها فراهم می‌آورد.

G3D.AI تمرکز بر استفاده از هوش مصنوعی برای خلق بازی ها، گامی به سوی دموکراتیک کردن طراحی بازی است، که آن را برای توسعه دهندگان در تمام سطوح، از خالقان مستقل گرفته تا استودیوهای بزرگ، قابل دسترس و مدیریت پذیر می کند. تعهد این پلتفرم به کاهش کار دستی و ارتقاء بیان خلاقانه در ارائه ابزارهایی که به نیازهای جامع توسعه بازی پاسخ می‌دهد، آشکار است.

G3D.AI
G3D.AI
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.