OpenDigg

Juice Labs

جویس لبز یک "پلتفرم بهینه‌سازی GPU مقوی‌شده با شبکه" است که برای به حداکثر رساندن استفاده از GPU در زیرساخت‌های مختلف طراحی شده است، در نتیجه سازمان‌ها می‌توانند از کامل ترین پتانسیل سرمایه‌گذاری‌های GPU خود بهره ببرند.
Visit Juice Labs
Juice Labs

آزمایشگاه‌های جویس در استفاده از GPU با نرم‌افزار نوآورانه‌ی GPU-over-IP خود پیشگام است. این فناوری انقلابی نارسایی مهمی در چشم‌انداز محاسبات مدرن را مدیریت می‌کند: استفاده نکردن از ظرفیت‌های GPU. با توجه به اینکه معمولاً 80% ظرفیت‌های GPU استفاده نمی‌شوند، نرم‌افزار آزمایشگاه‌های جویس این منبع عظیم و بلا استفاده را که به 'GPU تاریک' معروف است، مشابه با فیبرهای تاریک بلا استفاده در زیرساخت‌های شبکه، آزاد می‌کند【33†source】.

این نرم‌افزار قابلیت‌های به اشتراک‌گذاری پویا و ادغام را ارائه می‌دهد، که امکان دسترسی مستقیم و از راه دور به هر ظرفیت GPU در هر شبکه‌ای را ممکن می‌سازد. این ویژگی به ویژه برای هم ایستگاه‌های کاری و هم سرورها مفید است و به طور قابل توجهی انعطاف‌پذیری و کارآیی بارهای کاری محتوی‌شده توسط GPU را افزایش می‌دهد【33†منبع】.

برای بنگاه‌های اقتصادی، آزمایشگاه‌های جوس تعهد به پیشرفت قابل توجه در انعطاف‌پذیری GPU می‌دهد. نرم افزار نصب سریع آن‌ها، هر GPU در شبکه سازمان را به شبکه متصل می‌کند، که راه‌های بی‌سابقه‌ای را برای به اشتراک‌گذاری، ترکیب، و دسترسی به منابع GPU فراهم می‌آورد. این توانایی امکان استفاده بهینه و صرفه جویی در هزینه‌ها از آنچه اغلب گران‌قیمت‌ترین بخش یک سرمایه‌گذاری محاسباتی است را فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه میانگین GPU مستقر، ۱۵٪ یا کمتر استفاده می‌شود، راه‌حل جوس فرصت قابل توجهی را برای سازمان‌ها جهت به حداکثر رساندن منابع خود ارائه می‌دهد.

آزمایشگاه‌های جویس فناوری همچنین به چالش‌ها در محیط‌های کاری ترکیبی امروزی می‌پردازد، جایی که بسیاری از ایستگاه‌های کاری قدرتمند استفاده ناکافی می‌شوند یا حتی بیکار می‌مانند. نرم‌افزار به استفاده کامل از GPUs در این ایستگاه‌های کاری امکان‌پذیر می‌کند، به همان آسانی که در قفسه‌های سرور استفاده می‌شوند، بنابراین بهینه‌سازی ظرفیت محاسباتی موجود را به ارمغان می‌آورد.

juice-labs
juice-labs
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.