OpenDigg

LAION

سازمان غیرانتفاعی LAION به تحقیق در زمینه هوش مصنوعی باز اختصاص دارد، که داده‌های وسیعی، ابزارها و مدل‌ها برای پیشرفت تحقیق در یادگیری ماشین را ارائه می‌دهد، با تعهد به آموزش باز و مسئولیت زیست‌محیطی مشخص می‌شود.
Visit LAION
LAION

LAION، که مخفف شبکه باز بزرگ هوش مصنوعی است، یک ابتکار کاملاً باز و غیرانتفاعی است که به آزادسازی تحقیقات یادگیری ماشین اختصاص داده شده است. به عنوان منبعی 100% رایگان، LAION مجموعه‌های داده، ابزار و مدل‌های گسترده‌ای را به عموم ارائه می‌دهد و محیطی از آموزش باز و استفاده از منابع دوست‌دار محیط زیست را از طریق استفاده‌ی مجدد از مجموعه‌های داده و مدل‌های موجود تقویت می‌کند【121†منبع】.

یکی از کمک‌های به‌خصوص LAION، مجموعه‌داده LAION-400M است که شامل 400 میلیون جفت تصویر-متن انگلیسی می‌باشد. این مجموعه‌داده‌ی گسترده منبع مهمی برای پژوهشگران و عمل‌کنندگان در زمینه‌ی یادگیری ماشین است، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتر، و توسعه‌ی مدل‌های هوش مصنوعی پیچیده تر【122†source】.

با گسترش بیشتر توانایی‌های خود، LAION مجموعه داده‌ی LAION-5B را توسعه داده است، مجموعه داده‌ای بزرگ‌تر که شامل 5.85 میلیارد جفت تصویر-متن چندزبانه صاف‌شده با فیلتر CLIP است. حجم زیاد و تنوع گسترده این مجموعه داده، آن را به دارایی بسیار ارزشمندی برای توسعه و آموزش مدل‌های پیشرفته‌ی یادگیری ماشینی که نیازمند داده‌های وسیع و متفاوت هستند، تبدیل کرده است【123†منبع】.

LAION همچنین Clip H/14، بزرگ‌ترین مدل ترانسفورمر بصری CLIP (پیش‌آموزش تصویر-زبان تضادی) را ارائه می‌دهد. این مدل یک پیشرفت قابل توجه در این زمینه را نشان می‌دهد، ابزار قدرتمندی برای محققان و توسعه‌دهندگانی که در پروژه‌های هوش مصنوعی پیشرفته کار می‌کنند فراهم می‌آورد【124†منبع】.

علاوه بر این منابع فنی، LAION مجموعه‌ای فرعی از مجموعه داده‌ی LAION-5B تحت عنوان LAION-Aesthetics ایجاد کرده است. این زیرمجموعه به طور خاص توسط مدلی که آموزش دیده است تا تصاویر جذاب و دارای زیبایی‌شناسی را شناسایی کرده و امتیاز دهد، فیلتر می‌شود و نشان‌دهنده تعهد LAION نه تنها به پیشرفت تحقیقات AI بلکه نیز به موارد ظریف‌تری مانند زیبایی‌شناسی در کاربردهای AI است【125†source】.

در نتیجه، LAION به عنوان یک مرکز حیاتی برای جامعه هوش مصنوعی عمل می‌کند، که مجموعه‌ای از منابع حیاتی برای پیشرفت در این زمینه را ارائه می‌دهد. با فراهم آوردن دسترسی آزاد به مجموعه داده‌های بزرگ و مدل‌های پیچیده، LAION نقش محوری در پیشبرد نوآوری و ترقی در تحقیقات یادگیری ماشین ایفا می‌کند.

laion
laion
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.