OpenDigg

Open Interpreter

ابزار Open Interpreter یک ابزار منحصر به فرد است که تعاملات زبان طبیعی را به اجرای کد تبدیل می‌کند و رابطی شبیه به ChatGPT برای طیف گسترده‌ای از وظایف محاسباتی عمومی ارائه می‌دهد.
Visit Open Interpreter
Open Interpreter

در دنیای دیجیتال که تعاملات انسان-ماشین با سرعت زیادی در حال تکامل هستند، مترجم باز جایگاه خاص خود را ایجاد کرده است. این ابزار رابط کاربری شبیه به ChatGPT را ارائه می‌دهد، که امکان ارتباط با ترمینال شما با استفاده از زبان طبیعی را فراهم می‌کند. توانایی اصلی آن در توانایی ترجمه این گفتگوها به کد است.

با مترجم باز، ایجاد و ویرایش فایل‌های چندرسانه‌ای نظیر عکس‌ها، ویدئوها و PDF ها بسیار آسان است. این ابزار با کنترل مرورگر کروم، توانایی‌های تحقیقاتی شما را گسترش می‌دهد. علاقمندان به داده‌ها قدردان توانایی آن در رسم نمودار، پاک‌سازی و تحلیل راحت مجموعه داده‌های بزرگ خواهند بود.

اما اینجا تمام نمی‌شود. توسعه دهندگان می‌توانند به آسانی مترجم باز را با استفاده از بسته پایتون خودشان در برنامه‌های کاربردی ادغام کنند. این قابلیت، انعطاف‌پذیری ابزار را تقویت می‌کند، که امکان استفاده وسیع‌تری را در پروژه‌های مختلفی که می‌طلبند واسط زبان طبیعی برای اجرای کد داشته باشند، فراهم می‌آورد.

مزایا واضح است: یک روش شهودی تر برای تعامل با فناوری، که وظایف برنامه نویسی پیچیده ای را برای گستره وسیعی از مخاطبان قابل دسترس می کند. چه یک توسعه‌دهنده باتجربه باشید یا کسی بدون هیچ تجربه کدنویسی، مفسر باز آماده تغییر نحوه تعامل ما با رایانه هایمان است.

0:00
/1:30

Open.Interpreter Demo

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.