OpenDigg

Persana AI

Persana AI یک "پلتفرم خودکارسازی پیشرفته فروش" است که با استفاده از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و یادگیری از داده‌های فروش، شناسایی مشتریان بالقوه بهینه و ایجاد فعالیت‌های گسترش هدفمند و مؤثر، فروش ایمیل سنتی را متحول می‌سازد.
Visit Persana AI
Persana AI

پرسانا AI در خط مقدم فناوری خودکارسازی فروش قرار دارد و یک پلتفرم انقلابی را ارائه می‌دهد که برای افزایش بهره‌وری و کارایی فروش طراحی شده است. این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی، فروش خارجی را با امکان کشف، غنی‌سازی و هدف قرار دادن مشتریان بالقوه‌ترین فرصت‌ها، همچنین ارسال ارتباطات فوق شخصی‌شده به صورت خودکار ارتقاء می‌بخشد.

پلتفرم برای ادغام بی‌درز تلفیق داده‌ها با قابلیت‌های قدرتمند هوش مصنوعی طراحی شده است تا منجر به شناسایی سرنخ‌های با قصد خرید بالا که با نمایه مشتری ایده‌آل یک شرکت همسو هستند. این ادغام نه تنها فرآیند فروش را بهبود می‌دهد بلکه با ایجاد سفارشی‌سازی، نرخ‌های درآمد و پاسخ‌دهی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی Persana AI شامل هوش مصنوعی قابل توسعه‌ی فردی‌سازی بسیار دقیق است که می‌تواند صدها ایمیل را در کمتر از یک دقیقه تولید کند، و گردش کار محور هوش مصنوعی که کارهای روتین را خودکارسازی کرده و رفتار مشتری را پیگیری می‌کند. این ترکیب ویژگی‌ها قدرت بخش تیم‌های فروش است تا بر روی سرنخ‌های بسیار امیدوارکننده تمرکز کنند، که در نهایت بهروری و استراتژی را در یک فضای کاری یکپارچه افزایش می‌دهد.

این پلتفرم در تطبیق با تغییرات بازار نیز ماهر است، مانند به‌روزرسانی‌های مالی، تغییرات شغلی، و ارتقاء‌ها، اطمینان حاصل می‌کند که شرکت‌ها پیشرو باقی بمانند و در لحظات مناسب با خریداران درگیر شوند. این قابلیت برای حفظ روابط مشتری قوی و بهینه‌سازی فرصت‌های فروش بسیار حیاتی است.

گواهینامه‌های مشتریان تأثیر تحول‌آفرین Persana AI را برجسته می‌کنند، که کاربران از صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و افزایش نرخ پاسخ‌گویی گزارش داده‌اند. توانایی پلتفرم در خودکارسازی وظایف پیچیده، که در غیر این صورت هفته‌ها به طول می‌انجامید، در عرض چند دقیقه، تحسین و شناخت گسترده‌ای از سوی رهبران مختلف صنعت به دست آورده است.

رویکرد جامع Persana AI در ارزیابی منجر و خودکارسازی فروش در ویژگی‌های متعدد آن منعکس است. این ویژگی‌ها شامل اولویت‌بندی منجرهای ایده‌آل، بهینه‌سازی بودجه بازاریابی با هدف‌گیری منجرهای امیدوارکننده‌تر، افزایش نرخ تبدیل از طریق تعامل سفارشی با مشتریان، و شناسایی خودکار تصمیم‌گیرندگان کلیدی می‌باشد. این پلتفرم همچنین قهرمانان محصول را پیگیری می‌کند، داده‌های تماس را با هوش مصنوعی غنی می‌سازد، منجرها را با استفاده از فناوری مشابه شناسایی می‌کند، و شرکت‌های دارای نقش‌های باز یا وضعیت تأمین اخیر را پیدا می‌کند.

به طور خلاصه، پرسانا هوش مصنوعی یک پلتفرم جامع و پویا است که فرآیند خودکارسازی فروش را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد، که به کسب و کارها امکان می‌دهد تا با نشانه‌های با پتانسیل بالا به طور موثرتر و کارآمدتر درگیر شوند.

Persana AI
Persana AI
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.