OpenDigg

Poly

Poly یک "پلتفرم ذخیره‌سازی ابری مبتنی بر هوش مصنوعی" است که مدیریت فایل را با جستجوی پیشرفته، تبدیل، و ویژگی‌های امنیتی طراحی شده برای نیازهای گسترده خالقان دیجیتال امروزی متحول می‌کند.
Visit Poly
Poly

پلی نسل جدیدی از پلتفرم‌های ذخیره‌سازی ابری را نمایندگی می‌کند، که برای عصر هوش مصنوعی تولیدی و خلق محتوا طراحی شده است. این سرویس با جستجوی چندمدیایی فعال شده توسط AI که به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از زبان طبیعی فایل‌های خود را پیدا و سازماندهی کنند، خود را متمایز ساخته است و این فرآیند جستجو را بیشتر غریزی و کمتر زمان‌بر می‌کند. پلی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی خود، تبدیل فایل‌ها را به سرعت در فرمت‌های مختلف تسهیل می‌کند، مانند تبدیل تصاویر به SVG یا تبدیل صدا به MIDI، و تاکید بر کیفیت و کارایی دارد.

طراحی شده با توجه به دارایی‌های تولید شده به صورت خودکار، پولی از طیف گسترده‌ای از خروجی‌های رسانه‌ای از مدل‌های محبوب هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کند و یک سیستم سازمان‌یافته برای مدیریت و ناوبری محتوای تولید شده توسط AI ارائه می‌دهد. این برنامه با سایر برنامه‌ها برای وارد کردن فایل‌ها به صورت بی‌درز ارتباط برقرار می‌کند، قابلیت‌های جستجوی پیشرفته را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد محتوا در مقیاس وسیع سازماندهی شود. پولی همچنین امنیت و دوام را با رمزنگاری قوی، مرور به سرعت بومی و قابلیت‌های کنترل نسخه گسترده مد نظر قرار می‌دهد، اطمینان از دسترسی آسان و حفاظت از داده‌های کاربر را تضمین می‌کند.

Poly
Poly
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.