OpenDigg

SketchPro

خلاصه‌ای که باید گفت، SketchPro یک "دستیار هوش مصنوعی برای معماری و طراحی" است که رویکردی مشارکتی و نوآورانه به طراحی ارائه می‌دهد، با امکاناتی برای تطبیق آسان و مشاهده‌ی زنده در صنایع مختلف مرتبط با طراحی.
Visit SketchPro
SketchPro

SketchPro خود را به عنوان اولین دستیار هوش مصنوعی مخصوص معماری و طراحی معرفی می‌کند، که یک راه حل نوآورانه را به بخش‌های مختلف صنعت خلاق فراهم می‌آورد. این پلتفرم توانایی‌های رندر کردن به صورت زمان واقعی را با قدرت هوش مصنوعی فراهم می‌آورد، که به کاربران امکان می‌دهد با یک اسکچ، نما یا مدل سه‌بعدی شروع کنند و طراحی‌های خود را به حیات بیاورند. این ویژگی به خصوص برای معماران که نیاز به تصویرسازی و تکرار سریع طراحی‌های خود دارند، مفید است.

طراحان داخلی نیز می‌توانند از فناوری SketchPro بهره‌مند شوند که امکان تجسم دیدگاه‌های مختلف و سفارشی‌سازی سبک‌ها را برای ایجاد فضاهای داخلی متمایز فراهم می‌آورد. حرفه‌ای‌های املاک و مستغلات ابزاری دارند برای تجسم مجدد و نمایش فضاها، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تبدیل و ارتقاء ارائه اموال.

برای طراحان محصول و مبلمان، SketchPro توانایی انجام دادن تکرارها روی مفاهیم اولیه و کاوش تنوعات را فراهم می‌کند، خلاقیت و کارایی در فرایند طراحی را تقویت می‌کند. سکو به نظر برای استفاده تیمی طراحی شده است، ویژگی‌هایی که می‌تواند همکاری و مدیریت پروژه در یک تیم طراحی را بهبود بخشد را پیشنهاد می‌کند.

تعهد خدمات به پشتیبانی از حرفه‌ای‌های طراحی واضح است، با تمرکز بر هموار کردن جریان کار و بهبود فرایند خلاقانه. با ابزارهای هوش مصنوعی شده، SketchPro به دنبال تسریع فاز طراحی، کاهش تلاش دستی، و قادر ساختن طراحان به تمرکز بیشتر بر روی جنبه‌های خلاقانه تر و کمتر بر روی جوانب فنی پروژه‌هایشان می‌باشد.

SketchPro
SketchPro
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.